DANH MỤC

Cận lâm sàng tối thiểu áp dụng cho các bệnh thường gặp theo mô hình bệnh tật Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc Nghệ An năm 2020