Get Adobe Flash player
Menu Chuyên Mục
Tìm Kiếm
Đăng Nhập Hệ ThốngVideo
Hỗ trợ trực tuyến

Mr Dũng
Quản Trị Mạng Bệnh Viện
Thời tiết- tỷ giá
Lịch Âm Dương
Previous Month December Next Month
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Liên kết website
Hoạt động khám chữa bệnh

   Khoa gồm 11 cán bộ chia làm 4 bộ phận.

a.      - Bộ phận kiểm tra giám sát: 04 người

b.      - Bộ phận giặt là: 04 người

c.      - Bộ phận hấp sấy: 02 người

         - Xử lý rác thải, vệ sinh ngoại cảnh và công tác đội 01 ngưới

  

1.Giới thiệu khoa phòng

Khoa chống nhiễm khuẫn bệnh viện được thành lập 07/03/2007 nay đổi tên là Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn (KSNK)

2.Cơ cấu tổ chức

Khoa gồm 11 cán bộ chia làm 4 bộ phận.

a. Bộ phận kiểm tra giám sát: 04 người

b. Bộ phận giặt là: 04 người

c. Bộ phận hấp sấy: 02 người

d. Xử lý rác thải, vệ sinh ngoại cảnh và công tác đội 01 ngưới

3.Chức năng nhiệm vụ

- xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

- Thông qua quy định, quy trình chống nhiễm khuẩn áp dụng trong bệnh viện do các khoa phòng đề xuất tư vấn cho giám đốc bệnh viện đưa vào áp dụng.

- Tư vấn cho các khoa các vấn đề liên quan tới thực hành chống nhiệm khuẩn.

- Tham gia tạp huấn cho nhân viên bệnh viện thực hành chống nhiệm khuẩn

- Đánh giả hiệu quả chương trình chống nhiệm khuẩn bệnh viện

- Bảo đảm công tác giặt là, hấp sấy tiệt khuẩn.

- Hướng dẫn và thực hiện công tác phân loại xư lý rác, chất thải trong bệnh viện đúng quy định.

- Kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Bảo đảm công tác vệ sinh khoa phòng, vệ sinh ngoại cảnh thường xuyên sạch sẽ làm tốt công tác….

4. Cơ sở vật chất

- Cơ sở vật chất còn thiếu thốn (lò đốt thủ công, 02 máy giặt Samsung, 02 nồi hấp Liên xô cũ)

Lần cập nhật cuối (Chủ nhật, 19 Tháng 6 2011 11:17)