Get Adobe Flash player
Menu Chuyên Mục
Tìm Kiếm
Đăng Nhập Hệ ThốngVideo
Hỗ trợ trực tuyến

Mr Dũng
Quản Trị Mạng Bệnh Viện
Thời tiết- tỷ giá
Liên kết website
Lịch Âm Dương
Previous Month December Next Month
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Hoạt động khám chữa bệnh

 


                                           CNCĐ : Đồng Thị Khánh Hòa làm trưởng phòng .

                                           03 Nhân viên: 01 CN CĐ, 01 Cao đẳng điều dưỡng, 01 Nữ hộ sinhI. Lịch sử phát triển

Phòng Y Tá bệnh viện được thành lập từ năm 1990 dưới sự lãnh đạo của Ban Giám Đốc và phòng Kế Hoạch Tổng Hợp.

Năm 1992 theo quyết định của Bộ Y Tế và được sự phê chuẩn của Ban Giám đốc Phòng Điều dưỡng đã dược thành lập.

II. Chức năng nhiệm vụ.

1. Tổ chức chăm sóc người bệnh toàn diện theo qui định .

2. Lập kế hoạch chăm sóc điều dưỡng trong Bệnh viện để trình Giám Đốc phê duyệt

3. Xây dựng các qui định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với chuyên môn của từng  khoa của bệnh viện .

4. Kiểm tra giám sát các khoa phòng định kỳ và đột xuất. Phối hợp với đoàn kiểm tra Bệnh Viện và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn kiểm tra nội quy khoa phòng và công tác vệ sinh và kiểm soát nhiễm khẩn trong bệnh viên.

5.Tham gia lập các kế hoạch mua sắm các vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc và phục vụ  người bệnh .Theo dõi giám sát sử dụng các vật tư này.

6. Phối hợp với các phòng chức năng  thực hiện đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên, hộ lý và Y công kiểm tra tay nghề trước lúc tuyển dụng . Tham gia tổ chức chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho sinh viên thưc tập.

7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

8. Báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện hàng tháng , hàng quý , sơ kết 6 tháng và năm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi dược Giám Đốc phân công.

III. Tổ chức nhân sự.

Nhân lực : 03

Từ Năm 1990- 2009  do Điều dưỡng : Trần Thị Thu  làm trưởng phòng

2010 đến nay do  CNCĐ : Đồng Thị Khánh Hòa làm trưởng phòng .

Tổng số có 185 Điều dưỡng , Hộ sinh,  Kỹ thuật viên, hộ lý .

Trong đó :

- Điều dưỡng - Nữ hộ sinh : 142 ( Đại học 2- Cao đẳng 52- Trung học 88) .

- Kỹ thuật viên :19 (Đại học 3- Cao đẳng 3- Trung học 13) .

- Hộ lý  : 24.

III. Hoạt động chuyên môn :

- Lựa chọn các mô hình chăm sóc người bệnh phù hợp theo đặc thù chuyên môn của từng khoa phòng

- Triển khai công tác chăm sóc người bệnh toàn diện tại các khoa lâm sàng

- Nghiên cứu thực hiện ghi chép hồ sơ bệnh án .

- Xây dựng bảng mô tả công việc cho từng khoa phòng.

- Xây dựng các quy trình kỹ thuật chăm sóc Điều dưỡng phù hợp với tiến bộ kỹ thuật của khu vực và thế giới.

- Thường xuyên kiểm tra , giám sát công tác chăm sóc phục vụ bệnh nhân trong toàn bệnh viện.

- Hàng tuần tổ chức sinh hoạt hội đồng người bệnh cấp khoa và cuối tháng tổ chức sinh hoạt hội đồng cấp bệnh vện.

- Phối hợp với khoa Chống Nhiễm Khuẩn chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác vệ sinh, phòng chống nhiễm khuẩn Bệnh viện.

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến và hợp tác Quốc Tế. Nghiên cứu khoa học để hòa nhập trong khu vực và Quốc tế.

IV. Hướng phát triển.

1. Tổ chức , xây dựng phòng Điều dưỡng mạnh trong công tác quản lý để lãnh đạo đội ngũ Điều dưỡng , Nữ Hộ Sinh, Kỹ tuật viên ngày càng vững vàng trong chuyên môn, nhiệt tình trong công việc , giao tiếp ứng xử tốt với người bệnh và đồng nghiệp.

2. Thường xuyên đào tạo và đào tạo lại chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý  .

3. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế , tranh thủ sự giúp đỡ về kiến thức để nâng cao mặt bằng về chuyên môn kỹ thuât cho đội ngũ Điều dưỡng , Nữ Hộ Sinh, Kỹ tuật viên tong toàn bệnh viện.

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 20 Tháng 8 2014 03:16)