Trang chủ >> >> Giá dịch vụ >> Ngày giường

Giá dịch vụ ngày giường

STT Tên Dịch vụ Giá_BHYT Giá_Viện Phí
1 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Nhi               -           188,500
2 Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm      130,600         126,600
3 Giường Hồi sức cấp cứu hạng II-Khoa Hồi sức cấp cứu      325,000         279,100
4 Giường Hồi sức cấp cứu hạng II-Khoa Hồi sức cấp cứu      160,000         152,500
5 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ sản      223,800         204,400
6 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp      223,800         204,400
7 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt      223,800         204,400
8 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng      223,800         204,400
9 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền      160,000         152,500
10 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắt      256,300         255,400
11 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắt      223,800         204,400
12 Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền      130,600         126,600
13 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ sản      160,000         152,500
14 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ sản      199,200         188,500
15 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ sản      187,100         152,500
16 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Nhi      187,100         152,500
17 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng      160,000         152,500
18 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ Tai - Mũi Họng      199,200         188,500
19 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ Tai - Mũi Họng      187,100         152,500
20 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt      199,200         188,500
21 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt      187,100         152,500
22 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt      160,000         152,500
23 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp      160,000         152,500
24 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt      160,000         152,500
25 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi      187,100         178,500
26 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt      199,200         188,500
27 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt      187,100         152,500
28 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tổng hợp      187,100         178,500
29 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nội tổng hợp      160,000         152,500
30 Giường Hồi sức tích cực Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực      602,000         568,900
31 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp      199,200         188,500
32 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp      187,100         152,500
33 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm      187,100         178,500
34 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm      160,000         152,500

 

Chuyên khoa mũi nhọn

Chuyên khoa 4

Chuyên khoa 3

Chuyên khoa 2

Chuyên khoa 1
Hotline
 
Cấp cứu - 0965.391.414

Tin Mới
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
00023
Hôm nay: 0000
Hôm qua: 0000
Trong tuần: 0000
Trong tháng: 0000
Tất cả: 0000
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂY BẮC NGHỆ AN
Địa chỉ: xóm Hưng Bắc, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Điện thoại Đường dây nóng:
Email: ntdung.bvtb@gmail.com
Fax: